Översikt Allmänt
Lokalt
Special


Tabell 1: Allmänt

Allmänt, skivor Internetlänkar
Sveriges dödbok 1901-2013 www.eniro.se
Sveriges befolkning 1880 www.hitta.se
Sveriges befolkning 1890 www.ratsit.se
Sveriges befolkning 1900 Sveriges församlingar genom tiderna
Sveriges befolkning 1970 Historiska kartor
Sveriges befolkning 1980 Disbyt
Sveriges befolkning 1990 SVAR Sveriges befolkning 1910
Begravda i Sverige www. birthday.se
Svenska ortnamn personupplysning.se
Svenska släktkalenderns register AD: Frigivna fångar

hittagraven.se

Sofi

SAOB

Tabell 2: Lokalt

Lokala skivor Länkar
FVD Vaxholm-Österåker Norrtälje släktforskarförening
FVD Kalmar län ++ (PLF) Demografisk databas Lund-Umeå
FVD Falköping Släktdata
FVD Nyköping (Nycopia)
Rotemannen
Skilda i Stockholm
Bou-register Västmanland
Bou-register Uppland
Bou-register Södermanland
Gotlands revisionsböcker 1653
Gärdserums emigranter 1850-1930
Gärdserums kyrkogård
Göteborgs Gustavi kyrkobok 1669-71
Visby stifts herdaminne
Skånska knektar

Tabell 3: Special

Specialämnen, skivor Specialämnen, länkar
Emigranten Populär 2006 Soldatregister
Grill Rötter: Konsulatsarkiv
Rosenberg
Vallonskivan 3
Smedskivan 7
Emibas