Ancestry SVAR AD OnLine

Svartvitt Svartvitt Allt fotograferat i färg
Husförhörslängder till 1895 Ja Ja Ja, Gotlands och Jämtlands län pågår
Församlingsböcker till 1940 Ja, 10 län Ja, till stor del Ja, Gotlands och Jämtlands län pågår
SCB-utdrag församl-b till 1930 Delvis, i produktion Ja, inte 1920 Nej
Ministerialböcker till 1895 Ja Ja Ja, Gotlands och Jämtlands län pågår
Ministerialböcker till 1940 Ja (till 1937) Ja, till stor del Ja, Gotlands och Jämtlands län pågår
SCB-utdrag FVD till 1940 Ja (till 1937) Ja Nej
Bouppteckningar till 1900 Nej Nej, men en del register Ja, 10 län
Renoverade domböcker till 1699 Nej Nej Ja, från Göta hovrätt
Lagfartsböcker 1875-1933 Nej Ja, vissa områden i Sverige Nej
Mantalslängder 1642-1820 Nej Ja Enstaka
Jordeböcker Nej Ja Nej
Landskapshandlingar 1530-1630 Nej Ja Nej
Generalmönsterrullor Nej Ja Ja, vissa regementen
Annat Nej Ja Ja